Medlem


SIMULATOR

Gäller endast medlemmar på Hälsogymet


Dock inte klippkortsmedlemmar


Det krävs att man har RF-ID tagg för att kunna boka simulatorn


Den som bokat simulatorn ansvara för de som är med i rummet


Alkoholförtäring är ej tillåtet