Regler


  • Att inte släppa in andra personer med mitt medlemskort och att inte låna ut mitt medlemskort.
  • Att inte gå in med YTTERSKOR, de skor man har på sig när man kommer till gymmet är YTTERSKOR. Inga undantag göres på detta.
  • Att inte befatta sig med olagliga preparat.
  • Att bete sig som en god kamrat mot samtliga medlemmar.
  • Att plocka undan de redskap och vikter som man använt.
  • Att inte vistas i lokalen med ogiltigt medlemskort för detta räknas som olaga intrång.
  • Att inte skräpa ner i lokalen som t ex Muggar tuggummi det finns papperskorgar till sådant.
  • Att bryta mot någon av dessa regler innebär omedelbar avstängning från HälsoGymet.
  • Samt medlemsavgiften är förverkad.

Åldersgräns 18 år

med förälders underskrift från det år du fyller 17.